Mail 6-5-20 opstarten lessen Uithoorn 
 
Bijlagen bij de mail:
 
 
 
Beste leerling / ouders, 
 
Zoals al aangegeven in een eerdere mail willen wij voor de jeugd t.m 18 jr. de lessen na de meivakantie buiten gaan geven. Wij zijn hier heel blij mee maar we moeten wel voldoen aan de richtlijnen die gesteld zijn. 
 
Hieronder geven wij de voor de locaties in Uithoorn de opzet hoe we dit veilig volgens de richtlijnen van het RIVM/NOC*NSF willen gaan aanpakken.
 
Algemeen
Voor elke categorie gaan we voorlopig de 1.5 meter grens aanhouden zodat we de lessen voor de leerlingen maar ook voor Martijn veilig kunnen aanbieden.

De aanvang van het lesuur blijft hetzelfde maar de uurslessen worden aangepast naar een 3 kwartiers les zodat de groepswisseling veilig en geordend kan verlopen.
 
Indien de lestijden toch op elkaar aansluiten zal er een kwartier tussen de lestijden aangehouden worden. Zie ook het kopje halen en brengen. 
 
De lessen vinden buiten plaats en de zaal zal afgesloten en niet toegankelijk zijn voor sporters of ouders.
 
Alleen Martijn heeft toegang tot de zaal.  
 
Willen jullie een springtouw (indien je die hebt), judoband en een handdoek meenemen zodat iedereen met eigen materiaal traint. Martijn zal in de les aangeven als er een volgende keer nog meer meegenomen moet worden.

Op zich spreekt het voor zich maar de aanwijzingen van Martijn, in zijn rol als Corona verantwoordelijke, moeten opgevolgd worden zodat we volgens de gestelde regels te werk kunnen gaan.

Uiteraard zal Martijn zich ook aan de eisen houden die gesteld worden.
 
Locatie Petteflet (Borus) halen en brengen
De kinderen worden door de Petteflet (Borus) naar het schoolplein gebracht en ook weer opgehaald. 
 
Als de kinderen van buiten de Petteflet (Borus) komen dan de kinderen afzetten bij het hek en dan is Martijn al te zien.  Indien mogelijk kinderen zoveel mogelijk op eigen vervoer naar de leslocatie laten komen. Kinderen mogen door maximaal één persoon uit de huishouding weggebracht worden

Niet eerder dan 5 minuten voor de training aanwezig zijn. 
 
Lesuren Petteflet
1e lesuur: 15:45 uur (onveranderd)
2e lesuur: 16:30 uur (Aanvangstijd is een kwartier later) 
 
Locatie Plux halen en brengen
Bij het parkeerterrein tegen de klok in rijden, gelijk naar rechts dus. Martijn zal een naam bordje maken met judo bij Judoschool Blaauw met een pijl erbij waar de leerlingen heen moeten lopen.
Indien mogelijk kinderen zoveel mogelijk op eigen vervoer naar de leslocatie laten komen.
Kinderen mogen door maximaal één persoon uit de huishouding weggebracht worden

Niet eerder dan 5 minuten voor de training aanwezig zijn.

Lesuren Plux
1e uur 16:15 uur (onveranderd)
2e uur: 17:15 uur (aanvangstijd een kwartier later)
3e uur: 18:15 uur (aanvangstijd 3 kwartier eerder)
 
Sportkleding
Voor de buitentraining is het handig om een joggingsbroek en een T-shirt met lange mouwen aan te hebben met sportschoenen.

Indien gewenst kan een eigen bidon meegenomen worden.

Hygiëne regels
voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 
Ga voordat je naar de judo vertrekt thuis naar het toilet (tijdens de les is dit niet mogelijk) Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 
Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
 
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie. 
 
Douche thuis en niet op de sportlocatie. 
 
Vermijd het aanraken van je gezicht.
 
Schud geen handen. 
 
Overig
Bij deze mail hebben we als bijlage het protocol NOC*NSF zoals wij die ontvangen hebben.
Als er vragen zijn dan ben ik bereikbaar via telnr. 06 – 10 93 19 65 en Martijn is bereikbaar voor de vragen rondom de lessen op telnr. 06 – 21 80 06 11.