Mail 13-5-20 opstarten lessen 19+ Uithoorn
 
Bijlagen bij de mail:
 

Beste judoka, 

Zoals al aangegeven in een eerdere mail willen wij ook voor de leden boven de 18 jr. de buitenlessen gaan opstarten achter Plux (via het parkeerterrein). Inmiddels hebben wij goedkeuring van de gemeente Uithoorn en wij zijn hier heel blij mee maar we moeten wel voldoen aan de richtlijnen die gesteld zijn.

Hieronder geven wij de voor de locatie Uithoorn de opzet hoe we dit veilig volgens de richtlijnen van het RIVM/NOC*NSF willen gaan aanpakken.

Algemeen
Er zal uiteraard lesgegeven aan de hand van de 1.5 meter grens zodat we de lessen voor de jullie maar ook voor Martijn veilig kunnen aanbieden.

Op dinsdag 19 mei zal de eerste les zijn. De aanvang van het lesuur 19:00 uur blijft hetzelfde maar de uurslessen worden aangepast naar een 3 kwartiers les zodat de groepswisseling veilig en geordend kan verlopen.  Zie ook het kopje arriveren en vertrekken.

De lessen vinden buiten plaats en de zaal zal afgesloten en niet toegankelijk zijn voor sporters. Alleen Martijn heeft toegang tot de zaal.

Willen jullie een springtouw (indien je die hebt), judoband en een handdoek meenemen zodat iedereen met eigen materiaal traint. Martijn zal in de les aangeven als er een volgende keer nog meer meegenomen moet worden.

Op zich spreekt het voor zich maar de aanwijzingen van Martijn, in zijn rol als Corona verantwoordelijke, moeten opgevolgd worden zodat we volgens de gestelde regels te werk kunnen gaan.

Uiteraard zal Martijn zich ook aan de eisen houden die gesteld worden.

Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts

Arriveren en vertrekken
Niet eerder dan 5 minuten voor de training aanwezig zijn.

Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV

Houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid

Rij tegen de klok in over het parkeerterrein en ga tussen de Blokkendoos en Plux in om achter Plux terecht te komen. Martijn heeft hiervoor een richtingsbordje geplaatst.

Zet de fiets op de daartoe bestemde plekken.

Volg de instructies van Martijn op betreffende het parkeren en plaatsen van de fietsen.

Sportkleding
Voor de buitentraining is het handig om een joggingsbroek en een T-shirt met lange mouwen aan te hebben met sportschoenen.

Indien gewenst kan een eigen bidon meegenomen worden.

Hygiëne regels
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (op de club is het niet mogelijk)

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact

Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden

Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie

Douche thuis en niet op de sportlocatie

Vermijd het aanraken van je gezicht

Schud geen handen

Overig
Bij deze mail hebben we als bijlage de spelregels van de gemeente Uithoorn gedaan en het protocol NOC*NSF zoals wij die ontvangen hebben.