Mail 1-5-20 opstarten lessen Wilnis 

Bijlagen bij de mail:

sportprotocol-poster-ouders-lr.pdf 
sportprotocol-poster-sporters-lr.pdf
sportprotocol-poster-trainers-lr.pdf

 
Beste leerling / ouders, 

Zoals al aangegeven in een eerdere mail willen wij voor de jeugd t.m 18 jr. de lessen na de meivakantie gaan geven op de parkeerplaats van onze club. Wij zijn hier heel blij mee maar we moeten wel voldoen aan de richtlijnen die gesteld zijn.

Hieronder geven wij de voor de locatie Wilnis de opzet hoe we dit veilig volgens de richtlijnen van het RIVM/NOC*NSF willen gaan aanpakken.

Algemeen

Voor elke categorie gaan we voorlopig de 1.5 meter grens aanhouden zodat we de lessen voor de leerlingen maar ook voor Martijn veilig kunnen aanbieden.

De aanvang van het lesuur blijft hetzelfde maar de uurslessen worden aangepast naar een 3 kwartiers les zodat de groepswisseling veilig en geordend kan verlopen.  Zie ook het kopje halen en brengen.

Er zijn een paar leerlingen in een groep die buiten de aangegeven leeftijdscategorie vallen en wij gaan deze leerlingen benaderen via de mail.

De lessen vinden buiten plaats en de zaal zal afgesloten en niet toegankelijk zijn voor sporters of ouders. Alleen Martijn heeft toegang tot de zaal.

Willen jullie een springtouw (indien je die hebt), judoband en een handdoek meenemen zodat iedereen met eigen materiaal traint. Martijn zal in de les aangeven als er een volgende keer nog meer meegenomen moet worden.

Op zich spreekt het voor zich maar de aanwijzingen van Martijn, in zijn rol als Corona verantwoordelijke, moeten opgevolgd worden zodat we volgens de gestelde regels te werk kunnen gaan.

Uiteraard zal Martijn zich ook aan de eisen houden die gesteld worden.

Halen en brengen

Indien mogelijk kinderen zoveel mogelijk op eigen vervoer naar de club laten komen.

Kinderen mogen door maximaal één persoon uit de huishouding weggebracht worden

Niet eerder dan 5 minuten voor de training aanwezig zijn.

Als de kinderen met de auto worden weggebracht zet ze af op de parkeerplaats aan de linkerhelft van de middenberm. Rij daarna weg aan de andere kant van de middenberm, dus met de klok mee wegrijden van het terrein.

Sportkleding

Voor de buitentraining is het handig om een joggingsbroek en een T-shirt met lange mouwen aan te hebben met sportschoenen.

Indien gewenst kan een eigen bidon meegenomen worden.

Hygiëne regels
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (op de club is het niet mogelijk)

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact

Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden

Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie

Douche thuis en niet op de sportlocatie

Vermijd het aanraken van je gezicht

Schud geen handen

Overig

Bij deze mail hebben we als bijlage de spelregels van de gemeente de Ronde Venen gedaan en het protocol NOC*NSF zoals wij die ontvangen hebben.